Antpi.net Genel Sözleşmesi
Genel Sözleşme

BAL HOSTİNG Müşteri Sözleşmesi

Şirket Kurucusu: Güngör Bal
Ticaret Ünvanı: "Bal Hosting"
Vergi Dairesi: Erenköy
Vergi No: "1330141912"
Ticaret Sicil No: "142861-5"
Resmi Eposta Adresi: info@antpi.net
Resmi İnternet Adresi: https://www.antpi.net

Aşağıda "Bal Hosting" "şirket" adında hizmet almak isteyen / alan gerçek veya tüzel kişiler müşteri adı altında geçeçektir.

Madde 1) Şirket gerek duyduğu hallerde müşterinin verdiği bilgileri teyid amaçlı araştırabilir. Doğrulama isteyebilir veya gerekçe göstermeden hizmet vermemeyi seçebilir.

Madde 2) Müşteri kendisine şirketçe verilen şifre, parola ve benzeri kendisine özel güvenlik bilgilerini gizli tutmakla, yetkisiz kişilere ifşa etmemekle ve amacı dışında kullanılmasını önlemekle yükümlüdür. Müşterinin özel güvenlik bilgilerini kaybetmesi veya çaldırması durumunda şirket hiç bir sorumluluğa sahip değildir. Ve üçüncü sahaslar tarafından müşteriye verilecek zararlardan şirket sorumlu tutulamaz.

Madde 3) Türkiye Cumhuriyeti'nin savcılık ve adli makamlarınca şirkete resmi yazı ile ulaştırılan talimatlar, süresi içinde yerine getirilecektir.

Madde 4) Müşterinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına göre yasal olmayan satış ve yayın yapması halinde doğacak sonuçlardan tamamen müşteri sorumludur.

Madde 5) Müşteri şirket üzerinden aldığı bayilik hakkını devredemez.

Madde 6) Müşteri şirket üzerinden satın aldığı hizmetleri kiraya veremez, satamaz, devredemez tespiti halinde sözleşme feshedilir.

Madde 7) Depolama, Yedekleme ve güvenlik şirket, müşteri'nin bütün verilerini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için işlemler yapar, buna rağmen bünyesinde bulunan verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Veri yedekleme, müşterinin sorumluluğundadır.

Madde 8) Şirket çıkacak problemleri çözerek sürekli aktif kalmaya çalışacaktır fakat deprem, sel, doğal afetler ve diğer beşeri afetlerden dolayı şirketin verdiği hizmet kesilebilir.

Madde 9) Her paket kendi aylık bandwidth sınırları içinde çalışır sınırların dolması üzerine ilgili paket askıya alınır hizmet süresi bitmemiş olan paketlerin takip eden yeni ayda bandwidthleri sıfırlanır.

Madde 10) Şirket genel sözleşmeyi ve ayrılmaz eklerini zaman zaman veya gerek gördükçe güncelleyebilir ve yeni maddeler ekleyebilir. Müşteri "https://www.antpi.net/tr/sozlesme.html" adresindeki son yayınlanan genel sözleşme ve ayrılmaz eklerini kabul etmiş sayılır.

Madde 11) Müşterinin şirket hizmetlerinden yararlanmak için sipariş vermesi ve şirketçe onaylanması durumunda genel sözleşme ve ayrılmaz ekleri o tarih başlangıçı ile yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

Madde 12) Sanal post'a girdiğiniz bilgiler en gelişmiş EV SSL şifreleme türü ile bankaya iletilir ve 3D Tam Security ile işlem yapılır.

Madde 13) Müşteri aldığı hizmetten 7 iş günü içerisinde vazgeçerse şirkete destek@antpi.net eposta adresi üzerinden veya kayıtlı hesabı üzerinden talepte bulunması gerekmektedir. Banka ile şirket anlaşması gereği bankaya ödenen komisyonlar hariç bankaca şirketin hesabına geçiş tarihinden 15 gün içerisinde müşteriye iade edilecektir.

Madde 14) Şirket müşteri'nin kimliğini ve bilgilerini reklam amaçıyla üçüncü şahıs ve şirketlere vermeyecektir.

Madde 15) Şirket hizmet verdiği sunuculara yapılabilecek saldırılara karşı en gelişmiş firewall sistemleri kullanmaktadır. Şirket gelişen teknolojileri takip etmekte olup oluşabilecek saldırılara karşı ilave önlemler alacaktır.

Madde 16) Müşteri paylaşımlı hosting hizmetleri kapsamında aşırı Cpu (Central Processing Unit), Ram (Random Access Memory), Disk (Hard Disk Drive veya Solid State Drive) kullanımı ve sistemi yoracak kilitlenmesini sağlayacak işlemlerle verilen hizmeti kötüye kullanılması durumunda şirket tarafından verilen hizmetin askıya alınması durdurulması devamı netiçesinde sözleşmenin tek taraflı fesh edilebileceğini peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

Madde 17) Sistemimize kayıt olmanız halinde genel hizmet sözleşmesini "https://www.antpi.net/tr/sozlesme.html" adresinden okudunuz, anladığınız ve mutabık olduğunuzu ve sözleşmenin hükümleri'nin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Madde 18) Domain kaydı kişi veya firma kimliğine ait alfanümerik ve özel karekterlerden oluşmuştur. İadesi mümkün değildir.

İşiniz için en iyi bulut hosting deneyimini edinin!

Tüm işlerinizi tek tıkla yapabilirsiniz.